Andrzej Krzysztof KUNERT

KOMITET HONOROWY BIEGU MONTERA

Dr hab. Andrzej Krzysztof KUNERT

 

Andrzej Krzysztof KUNERT – Historyk, publicysta, ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziękuję za informację o planowanym Biegu Montera. Ta cenna inicjatywa bez wątpienia zasługuje na poparcie z uwagi na swój walor edukacyjny i dydaktyczny, jak i jako przyczynek do popularyzowania wiedzy historycznej i martyrologicznej. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Komitecie Honorowym Biegu Montera. Proszę przyjąć moje wyrazy uznania dla tej interesującej i wartościowej inicjatywy.

Z wyrazami poważania

Dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert /Sekretarz Rady OPWiM/

 

Dr hab. KUNERT Andrzej Krzysztof – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, historyk, publicysta. Ur. 1952 r., ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor w Instytucie Wydawniczym PAX i redaktor naczelny Wydawnictwa „Bellona”. Założyciel i prezes Fundacji Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956. Autor wielu prac naukowych z dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i dziejów najnowszych Polski. Mieszka w Warszawie. Reprezentuje Fundację Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956 i środowiska naukowe. 

/Źródło:ww.radaopwim.gov.pl/

 

Profesor Kunert jest autorem książki "Komendant podziemnej Warszawy" będącej biografią dowódcy Powstania. Recenzowana publikacja jest pierwszą tak obszerną biografią gen. „Montera”. Andrzej Krzysztof Kunert napisał w Przedmowie, że:

„pierwsza książka o Antonim Chruścielu „Monterze” ukazuje się po sto szesnastej rocznicy jego urodzin i sześćdziesiątej siódmej rocznicy Powstania Warszawskiego, po sześćdziesiątej piątej rocznicy pozbawienia go obywatelstwa polskiego przez władze Polski Ludowej, po czterdziestej pierwszej rocznicy śmierci w dalekim Waszyngtonie i siódmej rocznicy jego trzeciego już pogrzebu – dopiero teraz w Warszawie”