Nagrody dla uczestników

Miło nam poinformować, iż Komitet Organizacyjny ustalił nagrody dla najlepszych uczestników Biegu Montera w poszczególnych kategoriach:

a). Generalna z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn:

I miejsce – 300 zł

II miejsce – 200 zł

III miejsce – 100 zł

b). Najlepsze Polki i najlepsi Polacy z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn:

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 400 zł

III miejsce – 300 zł

 Nagrody w kategoriach generalna i „najlepsze Polki i najlepsi Polacy” łączą się.

c). Wiekowa z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn – statuetki:

17 (17 – 29 lat), 30 (30 – 39 lat), 40 (40 – 49 lat), 50 (50 – 59 lat), 60 (60 – 69 lat), 70 ( powyżej 70 lat)

d). Dodatkowa dla harcerzy z uwzględnieniem podziału na kobiety (harcerki) i mężczyzn (harcerze) – nagrody  rzeczowe

e). Dodatkowa dla służb mundurowych (żołnierze, policjanci, straż pożarna i miejska) z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn – nagrody  rzeczowe

 

Dla wszystkich w/w najlepszych zawodników przewidziane są ponadto pamiątkowe dyplomy i statuetki (łącznie 60 statuetek przy obsadzeniu wszystkich kategorii wiekowych i dodatkowych).

 

W ramach podsumowania biegu odbędzie się ponadto loteriada podczas której zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe spośród wszystkich zawodników.