Nadanie sztandaru im. Antoniego Chruściela ps. "Monter"

ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
POŁUDNIOWO-WSCHODNI HUFIEC HARCERZY „GRODY”,
BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA

Mają zaszczyt zaprosić na obchody 65. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego i uroczystości związane z nadaniem sztandaru:
imieniem bohatera gen. bryg. Antoniego Chruściela ps. „Monter”
Południowo–Wschodniemu Hufcowi Harcerzy „GRODY”, które odbędą się w dniu 1 sierpnia 2009 r. w Przeworsku.

Uroczystości zaszczycą swoją obecnością znakomici goście. Patronatem honorowym całoroczną Kampanię Bohater i akcję sztandarową objęli: córka Generała „Montera” hm. Jadwiga Chruściel, Starosta Powiatu Jarosławskiego, Burmistrz Miasta Przeworsk, Wójt Gminy Tryńcza, Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZHR.

<!-- pagebreak -->
PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI
65. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
wraz nadaniem imienia gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”
i poświęcenia sztandaru Południowo-Wschodniego Hufca Harcerzy „GRODY”
1 sierpnia 2009 r.

14:45 – zbiórka pocztów sztandarowych i zaproszonych gości pod Urzędem Miasta w Przeworsku,
15:00 – przemarsz z Orkiestrą Dętą do kościoła oo. Bernardynów pw. św. Barbary w Przeworsku,
15:30 – uroczysta Msza Św. z poświęceniem sztandaru pod przewodnictwem J.E. bpa Adama Szala i koncelebrą kapelanów harcerskich,
17:00 – Godzina „W”; minuta ciszy – uczczenie poległych żołnierzy i harcerzy w Powstaniu Warszawskim;
nadanie sztandaru przez Naczelnika Harcerzy hm. Michała Sternickiego
(teren przyklasztorny oo. Bernardynów w Przeworsku),
18:30 – przejazd delegacji do Gniewczyny Łańcuckiej – złożenie kwiatów i oddanie honorów przed pomnikiem gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” Dowódcy Powstania Warszawskiego (powrót do Przeworska),
19:00 – poczęstunek („Zielona Dolina” przy klasztorze oo. Bernardynów w Przeworsku),
20:00 – ognisko harcerskie z zaproszonymi gośćmi.