Konkurs "Znam historię Powstania Warszawskiego"

Trwa Konkurs historyczny "Znam historię Powstania Warszawskiego".
Organizatorem konkursu jest Południowo-Wschodni Hufiec Harcerzy "Grody" im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. "Monter". Przedsięwzięie dofinansowane jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
W konkursie biorą udział harcerki i harcerze z Okręgu Podkarpackiego ZHR oraz uczniowie z Zespołu Szkół im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. Monter w Gniewczynie Łańcuckiej - łącznie w 1 etapie ponad 150 osób. Do finału przechodzi 20 osób w wieku szkoły podstawowej i 25 wieku gimnazalnym.
W dniu 19.11.br. w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej odbyła się lekcja historii z uczestnikami konkursu. Lekcję prowadziła pwd. Wiesława Goles - doktoranka historii, członek Zarządu Okręgu Podkaprackiego ZHR. Podczas 2 godzin lekcyjnych uczestnicy konkursu zapoznali się przyczynami wybuchu powstania, jego przebiegiem, bronią jaką dysponowali powstańcy. Lekcja była przeprowadzona w formie prezentacji multimedialnej, połączonej z analizą przebiegu walk na mapie Warszawy. Na zakończenie odbyła się dyskusja "Czy ja bym wziął udział w Powstaniu Warszawskim?". Lekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.
W tym tygodniu zakończył się również 1 etap, który został przeprowadzony wewnętrznie w środowiskach harcerskich i szkołach.