Wykład na temat Powstania Warszawskiego.

20 listopada 2009 roku w Zespole Szkół im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. "Monter" w Gniewczynie Łańcuckiej odbył się wykład na temat Powstania Warszawskiego.

Mgr Wiesława Goles przeprowadziła prezentację multimedialną połączoną z pracą nad tekstem źródłowym oraz dyskusją w grupach. Odbyła się przy akompaniamencie utworów Lao Che z płyty „Powstanie Warszawskie”, co uatrakcyjniło i przybliżyło atmosferę walki. Prezentacja miała zaciekawić uczniów historią działań wojennych oraz zainteresować ich losami żołnierzy i cywili. Pani Wiesława szczegółowo przedstawiła sytuację, jak panowała w stolicy w sierpniu 1944 roku. Uczniowie poznali argumenty dowódców za i przeciw wszczęciu działań powstańczych. Dowiedzieli się jak zapatrywał się na powstałą sytuację Rząd Polski oraz jakie nastroje panowały na emigracji. Z  zaciekawieniem poznawali kolejne etapy walk, które ilustrowane były zdjęciami i mapami. Uczniowie brali czynny udział w wykładzie. Odpowiadali na zadawane pytania, wymieniali się spostrzeżeniami oraz czytali zeznania ludzi, którzy uczestniczyli w walkach. Mogli dowiedzieć się w jaki sposób Polacy radzili sobie z problemem braku żywności, broni oraz amunicji. Poznali losy tych, którzy oddali życie za wolność. Często wśród nich były dzieci i kobiety, ludzie młodzi, niewinni, bezbronni. Wielu z nich zostało zamordowanych lub deportowanych. Warszawa została zniszczona w 85%.

Na koniec uczniowie zostali podzieleni na dwa przeciwne obozy. Wcielili się w role dowództwa polskiego w ostatnich godzinach przed wybuchem powstania. Dyskutowali o tym, czy powinni ogłosić decyzje o podjęciu walk. Argumenty padały z obu stron, jednak ostatecznie wygrał patriotyzm i wola walki o niepodległość.

Wykład poprzedza konkurs „Znam historię Powstania Warszawskiego” organizowany przez Południowo-Wschodni hufiec Harcerzy „Grody” im. Gen. Antoniego Chruściela w ramach projektu MON.

Źródło: www.gniewczyna.republika.pl