„Znam historię Powstania Warszawskiego” – wielki finał konkursu

27 listopada 2009 roku w Gniewczynie Łańcuckiej - rodzinnej miejscowości gen. Chruściela - Dowódcy Powstania Warszawskiego, odbył się finał konkursu „Znam historię Powstania Warszawskiego” zorganizowanego przez  Południowo-Wschodni Hufiec Harcerzy "Grody" im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. "Monter". Po I etapie, w którym wzięło udział około 150 osób zostali sami najlepsi. Pytania dotyczyły Powstania Warszawskiego. Trzeba było wykazać się obszerną wiedzą na temat walk, działań i przywódców wydarzeń z 1944 roku. Wiele pytań dotyczyło gen. Antoniego Chruściela.

Po finale konkursu, odbył się poczęstunek oraz wieczornica wraz z projekcją filmu z materiałów archiwalnych Muzeum Powstania Warszawskiego oraz relacją uczestników Powstania pt. "Kanały". Jego uczestnicy mieli wtedy po 15 – 18 lat, ale do dziś widać emocje, które kiedyś przeżywali. Z przejęciem opowiadali o tym, co się wydarzyło i mimo bólu, jakiego doznali, nie żałują swoich decyzji.
Na koniec odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników wręczenie nagród.

Pierwsze miejsca przypadły uczniom z Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej: Aleksandra Motyka zdobyła I miejsce, Michał Piróg – II, Mateusz Kida – III miejsce, Kinga Rachwał – IV miejsce. Zarówno Ola, jak i Kinga są również harcerkami 2 Drużyny Harcerek w Jagielle.

Wszystkim finalistom składamy serdeczne gratulacje!