Pożegnalna odezwa i głos gen. Montera!

Zapraszamy do wysłuchania unikalnych wspomnień gen Chruściela, które zostały wyemitowane na falach RWE. Nagranie pochodzi z 1968 roku.
Wspomnienia znajdują się na stronie 65. Rocznicy Powstania Warszawskiego:
http://www.polskieradio.pl/powstanie/opowstaniu/artykul107981.html
 
Natomiast na stronie Naczelnych Archiwów Państwowych znajduje się do przeczytania - pożegnalna odezwa gen. Antoniego Chruściela ps. Monter do żołnierzy Okręgu Warszawskiego AK w związku z decyzją o kapitulacji Powstania Warszawskiego (3 X 944 r. Miejsce przechowywania: Archiwum Akt Nowych, Zbiór akt konspiracyjnych, sygn. robocza XXVIIa/1055.).
Link poniżej:
http://www.archiwa.gov.pl/lang-pl/galeria.html?page=view&catid=93&key=28&template=archiwa_home